บ้านพักอาศัย ทอ.

 

||  หน้าแรก  ||  ร้องเรียน  ||  แผนผังบ้านพัก  || ระเบียบ  || คำสั่ง  ||

ข่าวประชาสัมพันธ์

new  ห้ามสูบบุหรี่และจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ในบริเวณบ้านพักอาศัย ทอ.

new  ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยเงินประกันบ้านพักอาศัย ทอ. พ.ศ.๒๕๖๓

ประชาสัมพันธ์การขอคืนเงินค่าบำรุงบ้านพักอาศัย ทอ.กรณีหักเงินผิด สำหรับผู้ได้รับคำสั่งให้เข้าพักอาศัยแฟลต ทอ.เขต 6 (หลังสถานีรถไฟดอนเมือง)

ขอให้หน่วยเสนอความต้องการบ้านพักอาศัย เขต ๑, ๒, ๓ (ท่าดินแดง) และเขตบางซื่อ

ข่าวสารสำหรับผู้พักอาศัยแฟลตเขต ๖ (หลังสถาณีรถไฟดอนเมือง)

ให้ข้าราชการเสนอความต้องการบ้านพักอาศัย ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

บ้านพักอาศัย ทอ.ที่สร้างขึ้นใหม่ บริเวณเขต ๖ (หลังสถานีรถไฟดอนเมือง) ชนิดแฟลต สำหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ประเภทครอบครัว (ฟส.)

 

 

02_1

พล.อ.อ.ณรงค์  อินทชาติ
รอง ผบ.ทอ.
ประธานกรรมการบ้านพักอาศัย ทอ.

 

 

 


 พบปัญหาการใช้ระบบงานร้องทุกข์โปรดติดต่อ คณก.ร้องเรียนบ้านพักอาศัย ทอ.

โทร 02 5342415 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.