| หน้าแรก | คำสั่งแต่งตั้ง คณก.บ้านพักอาศัย ทอ. | ระเบียบบ้านพักอาศัย ทอ. แผนผังบ้านพักอาศัย ทอ. | ร้องเรียนบ้านพักอาศัยข้าราชการ ทอ. |

ข่าวประชาสัมพันธ์

new  ห้ามสูบบุหรี่และจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ในบริเวณบ้านพักอาศัย ทอ.

new  ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยเงินประกันบ้านพักอาศัย ทอ. พ.ศ.๒๕๖๓

ประชาสัมพันธ์การขอคืนเงินค่าบำรุงบ้านพักอาศัย ทอ.กรณีหักเงินผิด สำหรับผู้ได้รับคำสั่งให้เข้าพักอาศัยแฟลต ทอ.เขต 6 (หลังสถานีรถไฟดอนเมือง)

ขอให้หน่วยเสนอความต้องการบ้านพักอาศัย เขต ๑, ๒, ๓ (ท่าดินแดง) และเขตบางซื่อ

ข่าวสารสำหรับผู้พักอาศัยแฟลตเขต ๖ (หลังสถาณีรถไฟดอนเมือง)

ให้ข้าราชการเสนอความต้องการบ้านพักอาศัย ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

บ้านพักอาศัย ทอ.ที่สร้างขึ้นใหม่ บริเวณเขต ๖ (หลังสถานีรถไฟดอนเมือง) ชนิดแฟลต สำหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ประเภทครอบครัว (ฟส.)

 

02

พล.อ.อ.ธนศักดิ์  เมตะนันท์
รอง ผบ.ทอ.
ประธานกรรมการบ้านพักอาศัย ทอ.

 


 พบปัญหาการใช้ระบบงานร้องทุกข์โปรดติดต่อ คณก.ร้องเรียนบ้านพักอาศัย ทอ.

โทร 02 5342415 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.