ผู้บังคับบัญชา

กรมกำลังพลทหารอากาศ

 

S 19759145-1

  พลอากาศโท สุชาติ  เทพรักษ์

เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ

 
 
 

                 01 1114 1 1 500

                 พลอากาศตรี วิษณุ  เนียมคำ

               รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ

 

 

                      01 1114 1 2 500

                         พลอากาศตรี วิโรช  พยาน้อย

              ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล

                             กรมกำลังพลทหารอากาศ

 

                      122897

                      พลอากาศตรี จักรพันธ์  อจลพงศ์

            ผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล

                             กรมกำลังพลทหารอากาศ