รายชื่อ และกำหนดการตรวจร่างกายเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๙ 

   -  ขอแจ้งรายชื่อ และกำหนดการตรวจร่างกายเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๙  ICON NEW