กรมกำลังพลทหารอากาศ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการสัญญาบัตร (ตัวจริง)ประจำปี ๒๕๖๓ (ที่ส่งสัญญาเข้ารับราชการเรียบร้อยแล้ว)

 

  1. กรมกำลังพลทหารอากาศ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการสัญญาบัตร (ตัวจริง)ประจำปี ๒๕๖๓ (ที่ส่งสัญญาเข้ารับราชการเรียบร้อยแล้ว)ICON NEW
  2. รายชื่อ แนบ