เปิดการศึกษา และให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารกำลังพล รุ่นที่ ๓๒

   - เปิดการศึกษา และให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารกำลังพล รุ่นที่ ๓๒ ICON NEW