ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท - เอก ของ กพ.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๔

   -ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท - เอก ของ กพ.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๔ICON NEW