ขอเชิญข้าราชการ กพ.ทอ.บริจาคโลหิตตามนโยบาย จก.กพ.ทอ. เนื่องในวันกองทัพไทยและโลหิตสำรองขาดแคลนเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19  

ในวันพุธที่  ๒๐ ม.ค.๖๔ เวลา ๑๐๐๐-๑๔๐๐   ณ ห้องประชุม บก.ทอ.1 ICON NEW

1ขอเชิญข้าราชการกรมกำลังพลทหารอากาศ

 

 -  แบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19