• รับสมัคร น.สัญญาบัตรชาย เพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้บังคับ อ.ภายใน อ.ไร้คนขับของ ทอ. ประจำปี ๖๔ICON NEW

 

      -รับสมัคร น.สัญญาบัตรชาย เพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้บังคับ อ.ภายใน อ.ไร้คนขับของ ทอ. ประจำปี ๖๔