ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

                เนื่องด้วยวันอังคารที่ ๒๘ ก.ค.๖๓ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กพ.ทอ.ขอประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลของ ทอ.แต่งกายมาปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ ๒๙ ก.ค.๖๓ ดังนี้

  • นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ ชาย แต่งกายเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง
  • นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ หญิง แต่งกายเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง
  • นายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศ ชาย แต่งกายเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว
  • นายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศ หญิง แต่งกายเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว
  • ลูกจ้างและพนักงานราชการ ชาย แต่งกายด้วยเสื้อปกติเทาคอพับแขนยาว
  • ลูกจ้างและพนักงานราชการ หญิง แต่งกายด้วยเสื้อปกติคอพับแขนยาว

หมายเหตุ  การแต่งเครื่องแบบของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ ผู้ควบคุม หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝึกทหาร ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ให้แต่งเครื่องแบบตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งที่กำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ

 


----------------------------------------------------------