คลิ๊ก ประชาสัมพันธ์การแต่งกายเนื่องในงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ครั้งที่ ๑๔ ICON NEW 

 

กองทัพอากาศ ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 14
 
      กองทัพอากาศขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 14 
      รอบสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไป ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
       ข้าราชการ ทอ.
      ติดต่อขอรับบัตรชมการแสดงคอนเสิร์ตฯ ด้วยตัวเอง ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา 13.30 - 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ 
       สามารถรับบัตรได้ 2 ใบ ต่อ 1 ท่าน 
      กรุณานำบัตรข้าราชการมาแสดงเพื่อรับบัตร
       บุคคลทั่วไป
      โทรศัพท์ขอรับบัตรได้ที่ แผนกกิจการพลเรือน กองกิจการพลเรือน สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร.02-534-2103 ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. และนัดรับบัตรในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ 
      สามารถรับบัตรได้ 2 ใบ ต่อ 1 ท่าน 
      กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ ในวันรับบัตร
      ทั้งนี้ มีรถโดยสารจากกรมขนส่งทหารอากาศ ให้บริการรับ-ส่งข้าราชการกองทัพอากาศและครอบครัว ร่วมชมคอนเสิร์ตฯ โดยกำหนดออกจากหน้าอาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (ดอนเมือง) ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 น.​

 

355381191_971327347593104_6815287365408663164_n.jpg