ให้ข้าราชการไปตรวจร่างกายเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๓ ICON NEW