แจ้งรายชื่อ และกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๗ ICON NEW