แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๑  ICON NEW

  • ระยะเวลาการศึกษา ตั้งแต่ ๒๔ ม.ค. - ๒๘ ก.พ.๖๕ และทำประวัติใน ๑๐ ม.ค.๖๕, สำรอง ใน ๑๗ ม.ค.๖๕ โดยให้ข้าราชการที่มีรายชื่อเข้ารับการศึกษาฯ ทำประวัติและรายงานตัวเข้ารับการศึกษา รายละเอียดตามเว็บไซต์ www.ncos.rtaf.mi.th โดยประสานการปฏิบัติโดยตรงกับ รร.นป.ยศ.ทอ. โทร. ๒-๐๑๗๒ หรือ ๒-๘๒๘๒