การแจกจ่ายแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

           พลอากาศตรี สุชาติ เทพรักษ์ ประธานกรรมการเสริมสร้างความสุขในสถานที่ทำงาน (Happy Workplace) ของ กรมกำลังพลทหารอากาศ  มอบเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ซึ่งได้รับมอบมาจาก โรงพยาบาลทหารอากาศสีกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้กับ หน่วยขึ้นตรงกรมกำลังพลทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐

 01

02

03

04

05

06

07

08

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257