การแจกจ่ายเจลแอลกอฮอร์ทำความสะอาดมือ เพื่อป้องกันภัยโควิด-19 ของกรมกำลังพลทหารอากาศ

                    ด้วย คณะเจ้าหน้าที่เสริมสร้างความสุขในสถานที่ทำงานของกรมกำลังพลทหารอากาศ ได้จัดหาเจลแอลกอฮอร์ทำความสะอาดมือ แจกจ่ายให้กับหน่วยขึ้นตรงกรมกำลังพลทหารอากาศ เพื่อช่วยป้องกัน COVID-19 ตามนโยบาย พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ โดยมี พลอากาศตรี สุชาติ เทพรักษ์ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ ประธานกรรมการเสริมสร้างความสุขในสถานที่ทำงานของ กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นผู้แทนเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ มอบให้กับ หน่วยขึ้นตรงกรมกำลังพลทหารอากาศ หรือผู้แทนกรมกำลังพลทหารอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑๐๐

 

53418

53419

53420

53421

53422

53423

53425

53426

53429

53430

53431

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198