พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารกำลังพล รุ่นที่ ๓๒

           พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ  เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารกำลังพล รุ่นที่ ๓๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนกำลังพลทหารอากาศ กองการศึกษา สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ

1

2

3

4

5

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท. ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198