เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศและผู้บังคับบัญชาเข้าพบ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อมอบเสื้อกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทาง (Virtual Run)

           พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศและผู้บังคับบัญชา กรมกำลังพลทหารอากาศ นำคณะเจ้าหน้าที่เสริมสร้างความสุขในสถานที่ทำงาน (Happy Workplace) เข้าพบ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อมอบเสื้อกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทาง (Virtual Run) ของกรมกำลังพลทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ สำนักงานผู้บัญชาการทหารอากาศ

22

33

11

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท. ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198