พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร สังกัด กพ.ทอ.

                       พล.อ.ท.ประกาศิต เจริญยิ่ง จก.กพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร สังกัด กพ.ทอ. เมื่อ ๒๘ ม.ค.๖๔ ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198