การประชุมทางวิชาการจัดทำและบริหารโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี ๖๔

                       พล.อ.ท.ประกาศิต เจริญยิ่ง จก.กพ.ทอ.พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการศึกษาของ ทอ. ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบ Office Automation ที่ กพ.ทอ.พัฒนาขึ้นตามนโยบาย ผบ.ทอ.ประจำปี ๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198