การประชุม คณก.ขับเคลื่อน กพ.ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๖๔

                       พล.อ.ต.สุชาติ เทพรักษ์ รอง จก.กพ.ทอ. เป็นประธานการประชุม คณก.ขับเคลื่อน กพ.ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๖๔ เพื่อสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อน กพ.ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน กพ.ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ รวมถึงการส่งผลงาน ของกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เข้าประกวดในระดับ ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ ม.ค.๖๔, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม จร.ทอ.

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198