การสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการคณะทำงานสร้างภูมิคุ้มกันและการมีส่วนร่วม

                       พล.อ.ท.ประกาศิต เจริญยิ่ง จก.กพ.ทอ. และ หน.คณง. สร้างภูมิคุ้มกัน และการมีส่วนร่วม เป็นประธานในการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการคณะทำงานสร้างภูมิคุ้มกันและการมีส่วนร่วม โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จากคณะทำงานสร้างภูมิคุ้มกันและการมีส่วนร่วมจำนวน ๔๐ คน เพื่อรับรู้รับทราบสถานการณ์ และการบริหารจัดการงานยาเสพติดของ ทอ. รับรองผลการดำเนินการด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและการมีส่วนร่วมปี ๖๓ และหารือแนวทางการดำเนินการโครงการด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและการมีส่วนร่วมปี 64 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกรมจเรทหารอากาศ

 00

2

3

4

5

6

7

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198