พิธีปิดการฝึกอบรมกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว          

                       น.อ.วิโรจ พยาน้อย รองผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว เมื่อวันศุกร์ ที่ ๔ ธ.ค.๖๓, ๐๙๐๐ ณ ห้อง กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สบ.ทอ.

 01

02

03

04

05

06

07

08

 

09

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198