กรมสารบรรณทหารบกเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบงานสิทธิกำลังพล ของกองทัพอากาศ

                       น.อ.โสรวาร ป้อมสนาม รองผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพลกรมกำลังพลทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พ.อ.สยาม สมรรคจันทร รองเจ้ากรมสารบรรณทหารบก พร้อมด้วยคณะ เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเข้าดูงานสิทธิกำลังพล ของกองทัพอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ยก.ทอ.

 

01

02

03

04

05

06

07

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198