การตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ณ บน.๔

                       นาวาอากาศเอก ดิษฐพล ชูวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและ บริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ ได้นำคณะตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านกำลังพลของ บน.๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓, ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุม บก.บน.๔ โดยมีนาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง ผบ.บน.๔ พร้อมข้าราชการ บน.๔ ให้การต้อนรับ

 

01

02

03

04

05

06

06

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198