การตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ณ บน.๕

              นาวาอากาศเอก วิโรช พยาน้อย รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ ได้นำคณะตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านกำลังพลของกองบิน ๕ ณ อาคารบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕  เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓, ๐๙๐๐  โดยมีนาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมข้าราชการ กองบิน ๕ ให้การต้อนรับ

 

1

2

3

4

5

6

 7

8

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ  ธนโชตินันทกุล นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198