การตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ณ รร.การบิน

              นาวาอากาศเอก วิโรช พยาน้อย รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ ได้นำคณะตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านกำลังพลของโรงเรียนการบิน ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ โรงเรียนการบิน เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓, ๐๙๐๐ โดยมีนาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน พร้อมข้าราชการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ  ธนโชตินันทกุล  นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198