พิธีเกษียณอายุราชการ ของกรมกำลังพลทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓  

              พล.อ.ท.ชากร  ตะวันแจ้ง จก.กพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ ของ กพ.ทอ.ประจำปี ๖๓ เมื่อ ๒๓ ก.ย.๖๓, ๑๑๓๐ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย  นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198