กรมกำลังพลทหารเข้าดูงานด้านกำลังพลของกองทัพอากาศ

              พลอากาศโท ชากร ตะวันแจ้ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ และพลอากาศตรี วิศรุต สุวรรณเนตร รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี ปริญญา จันทริก รองเจ้ากรมกำลังพลทหาร พร้อมด้วยคณะ เนื่องในโอกาสเข้าดูงานด้านกำลังพลของกองทัพอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒

 

14 

3

2

5

4

6

7

8

12

1

10

11

9

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198