การบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ฯ ของข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานราชการ กพ.ทอ.

 พล.อ.ต.วิศรุต สุวรรณเนตร รอง จก.กพ.ทอ.พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานราชการ กพ.ทอ.ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค.๖๓ ของ ทอ. เมื่อ ๒๔ ก.ค.๖๓ ณ กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198