กรมกำลังพลทหารอากาศ จัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day)  

              พลอากาศโท ชากร ตะวันแจ้ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมกำลังพลทหารอากาศ ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙๓๐ ณ พื้นที่กรมกำลังพลทหารอากาศ

 

1

2

3

4

5

7

8

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198