พิธีปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารประเภทพลทหารกองหนุนของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ บน.๒๓

              น.อ.อดิศร คำประกอบ รอง ผอ.กพส.สนพ.กพ.ทอ.เป็นผู้แทน กพ.ทอ. เข้าร่วมพิธีปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารประเภทพลทหารกองหนุนเหล่า อย.รุ่นปี ๕๖-๕๙ จำนวน ๑๐๐ คน ที่ปลดประจำการจาก บน.๒๓ เพื่อเข้ารับการฝึกทบทวนวิชาทหารของ ทอ.ประจำปี ๖๓ โดยมี น.อ.สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย รอง ผบ.บน.๒๓ เป็นประธานพิธีฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ก.ค.๖๓, ๑๐๐๐ ณ หอประชุม บน.๒๓

 4

 1

2

3

5

6

7

8

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198