การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ และสิทธิของการเป็นสมาชิก กบข.และ กสจ.ที่เกษียณอายุราชการใน ต.ค.๖๓

           น.อ.โสรวาร ป้อมสนาม ผอ.ศบส.กพ.ทอ.เป็น หน.คณะ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ และสิทธิของการเป็นสมาชิก กบข.และ กสจ.ที่เกษียณอายุราชการใน ต.ค.๖๓ ณ บน.๑ และ บน.๒๑ ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๑๒ มิ.ย.๖๓

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257