การมอบเสื้อโปโล สำหรับสวมใส่เล่นกีฬา และกิจกรรมของหน่วย กพ.ทอ.

            พล.อ.ท.ชากร ตะวันแจ้ง จก.กพ.ทอ.พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา มอบเสื้อโปโลให้กับ ผอ.กอง และผู้แทนหน่วย เพื่อไปมอบให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำหรับสวมใส่เล่นกีฬา และกิจกรรมของหน่วย เมื่อ ๙ มิ.ย.๖๓

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198