การประชุมสภาการศึกษา ทอ.ครั้งที่ ๒/๖๓ ผ่านระบบ Video Tele Conference (VTC)

           พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมสภาการศึกษา ทอ.ครั้งที่ ๒/๖๓ โดยมี กรรมการสภาการศึกษา ทอ. และ หน.นขต.ทอ.เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พ.ค.๖๓, ๑๐๐๐ ณ ห้องเวหาสยานศิลปสิทธิ์, ห้องโรจนนิล ณ อาคารที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCOC) ศปก.ทอ. และ ผบ.กองบิน ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Tele Conference (VTC)

 

1

2

3

4

5

6

7

9

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198