พิธีมอบประกาศนียบัตรกำลังพลสำรองเหล่าทหารแพทย์ที่เข้ารับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

                 พลอากาศโท ชากร ตะวันแจ้ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่กำลังพลสำรองที่เข้ารับการเรียกพลเพื่อปฏิบัติราชการของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๔ คน โดยมี พลอากาศตรี ไวพจน์ เกิงฝาก ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน และ พลอากาศตรี ธนวิตต สกุลแสงประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ณ กองบัญชาการ โรงเรียนการบิน จังหวัด นครปฐม

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257