กพ.ทอ.ขอรับการสนับสนุนจาก ศวอ.ทอ.นำเจ้าหน้าที่พ่นน้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรด์เพื่อทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในสถานที่ของ กพ.ทอ.เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มี.ค.๖๓

 

IMG 4733

IMG 4732

IMG 4741

IMG 4753

IMG 4768

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198