พิธีเปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๕

 

            นาวาอากาศเอก อดิศร คำประกอบ รองผู้อำนวยการกองกำลังพลสำรองและการสัสดี สำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี นาวาอากาศเอก เสกสรร สายเพ็ชร์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีฯ และมีนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ เข้ารับการฝึกภาคสนาม จำนวน ๖๙ คน ตั้งแต่ ๘ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอากาศคำรณ (ห้องดุสิตา) กองบิน ๕

 

01

02

03

04

05

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198