การประชุม คณก.ขับเคลื่อน กพ.ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๖๓

 

          เมื่อวันอังคารที่ ๓ มี.ค.๖๓, ๑๓๓๐ พล.อ.ต.สุชาติ เทพรักษ์ ผอ.สปพ.กพ.ทอ. เป็นประธานการประชุม คณก.ขับเคลื่อน กพ.ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๖๓ เพื่อสรุปผลการขับเคลื่อน กพ.ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน กพ.ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257