การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ และสิทธิของการเป็นสมาชิก กบข.และ กสจ. บน.๔ , บน.๔๖ , บน.๔๑ โดยมี น.อ.โสรวาร ป้อมสนาม ผอ.ศบส.กพ.ทอ.เป็น หน.คณะ

 

away0001

away0002

away0003

away0004

away0005

away0006

away0008

away0009

away0010

away0011

away0012

away0013

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198