พิธีเปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

      พลอากาศตรี ไวพจน์ เกิงฝาก ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี นาวาอากาศเอก สมชาย แจ่มจันทร์ ผู้บังคับศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมการฝึกจำนวน ๓๔๒ คน เข้ารับการฝึกตั้งแต่ ๑๕ - ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สนามฝึก กองพันทหารอากาศโยธิน โรงเรียนการบิน

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198