ประชุมชี้แจงการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานการฝึกความชำนาญ (มฝช.) สายวิทยาการกำลังพล

            พล.อ.ต.สุชาติ เทพรักษ์ ผอ.สปพ.กพ.ทอ.เป็นประธานจัดประชุมชี้แจงการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานการฝึกความชำนาญ (มฝช.) สายวิทยาการกำลังพล เพื่อนำไปเป็นแนวทางการฝึกงานในหน้าที่ของนายทหารประทวนให้มีความรู้ความสามารถ และความชํานาญงานตามสายวิทยาการที่กำหนดไว้ มีผู้เข้าร่วมเป็น หน.นขต.กพ.ทอ.จำนวน ๑๕ คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พ.ย.๖๒ กพ.ทอ. ณ ห้องประชุม สปช.ทอ. เวลา ๑๓๓๐ - ๑๖๐๐

 1

2

3

4

5

6

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198