การปฐมนิเทศและอบรมข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรของ ทอ.
ประจำปีงบประมาณ ๖๓

            น.อ.วรวุฒิ ดวงเกตุ รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศและอบรมข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรของ ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๖๓ จำนวน ๖๗๖ คน โดยมี หน.นขต.กพ.ทอ.เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ พ.ย.๖๒, ๐๙๐๙ ณ หอประชุมกานตรัตน์

 

1

2

3

4

5

6

7

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198