การประชุม คณก.สรรหาบุคคลดีเด่น ทอ.ประจำปี ๒๕๖๒

พล.อ.ต.สุชาติ เทพรักษ์ ผอ.สปพ.กพ.ทอ.เป็นประธานการประชุมเพื่อสรรหาบุคคลดีเด่นของ ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม กพ.ทอ.

 

001

002

003

004

005

006

007

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198