งานจัดทำบัตรข้าราชการ ชั้นนายพลอากาศ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 และต่ออายุบัตรฯ ชั้นนายพลอากาศ ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2556 ณ ห้องรับรอง ทอ.โดยมี รอง จก.กพ.ทอ.ให้การต้อนรับผู้ที่ มาทำบัตรฯ

 

 DSC 001

DSC 002

DSC 004

DSC 005

DSC 006

DSC 007

DSC 008

DSC 010

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231