พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล รุ่นที่ ๓๑   

                พล.อ.ท.นฤพล จักรกลม จก.กพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล รุ่นที่ ๓๑ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิ.ย.๖๒, ๐๙๐๐ ณ รร.กพ.ทอ.กกศ.สปพ.กพ.ทอ.

 1

3

5

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231