การบรรยายพิเศษในการขอรับบำเหน็จรายเดือนแก่ลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒   

            พล.อ.ท.นฤพล จักรกลม จก.กพ.ทอ.เป็นประธานในการบรรยายพิเศษในการขอรับบำเหน็จรายเดือน แก่ลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ มิ.ย.๖๒ , ๐๙.๐๐ ณ หอประชุมกานตรัตน์

DSC 001

DSC 009

DSC 002

DSC 003

DSC 004

DSC 005

DSC 006

DSC 007

DSC 008

DSC 010

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231