พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล รุ่นที่ ๓๐

พล.อ.ท.นฤพล จักรกลม จก.กพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล รุ่นที่ ๓๐ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ มิ.ย.๖๒ ณ รร.กพ.ทอ.กกศ.สปพ.กพ.ทอ.

 

 1

2

3

4

5

6

6

7

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231