กิจกรรมวันสงกรานต์กรมกำลังพลทหารอากาศ ประจําปี ๒๕๖๒

พลอากาศโท นฤพล จักรกลม เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานจัดกิจกรรมวันสงกรานต์กรมกำลังพลทหารอากาศ ประจําปี ๒๕๖๒โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และขอพรเนื่องในวันสงกรานต์เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ พื้นที่บริเวณลานจอดรถ กรมกำลังพลทหารอากาศ

 3

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231