พิธีส่งตัวนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคปกติ รุ่นที่ ๕๗ เข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๖๒

น.อ.อนุวัฒน์ เชิงฉลาด รอง ผอ.กจพ.สนพ.กพ.ทอ.เป็นผู้แทน กพ.ทอ.เข้าร่วมพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ เม.ย.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารประกอบกิจกรรม นชท.รร.ชท.สปท.โดยมี พล.ต.ภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์ ผบ.รร.ชท.สปท.เป็นประธานในพิธีฯ

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231