การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ และสิทธิของการเป็นสมาชิก กบข. และ กสจ.

ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จได้เดินทางไปให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ และสิทธิการเป็นสมาชิก กบข. และ กสจ. ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เมื่อวันอังคารที่ 26 มี.ค.62 ณ รร.การบิน

 IMG 001

IMG 002

 

 IMG 003

IMG 004

IMG 005

IMG 006

IMG 007

IMG 008

IMG 009

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231